Mồi câu tổng hợp Trắm Đen - Chép

Mồi câu tổng hợp Trắm Đen - Chép

- Mồi câu cá tổng hợp trắm đen - chép 

- Đặc trị cá trắm đen, cá chép

- Mồi câu làm từ nguyên liệu tự nhiên an toàn với con người, môi trường và cá

 Nhận khuyến mãi