Lưỡi câu cá tam, tứ, lục

Lưỡi câu cá tam, tứ, lục

Lưỡi câu tam tứ săn hàng chân đồng Thép Xịn. lưỡi chuyên dùng săn hàng, câu lục săn trắm đen, chép dịch vụ lớn. săn hàng tự nhiên.
4 loại: Tam 12, tứ 12, tam 14, tứ 14,...

Lưỡi câu lục tàng hình, Lưỡi câu lục cao cấp, Lưỡi câu Lục Móng Rồng, Lưỡi câu lục bềnh giá tốt.

 Nhận khuyến mãi