Lưỡi câu lancer

Lưỡi câu lancer

Lưỡi câu lăng xê, Lưỡi câu lăng xê nhật, Lưỡi câu lăng xê chìm, Lưỡi lăng xê câu chép giá tốt tại Shop. Bộ lăng xê được buộc chắc chắn, tỉ mỉ, tránh tụt lưỡi. Lưỡi sắc bén, nòng nhẹ, cho khả năng đóng cá nhạy, độ bền cao, không rỉ sét.

 Nhận khuyến mãi