Thẻo câu đơn

Thẻo câu đơn

Thẻo cước câu cá buộc sẵn câu đơn, câu đài sẵn hạt chặn phao, chân cắm phao, khóa xoay, chì tiện dụng, đầy đủ về chỉ việc câu 10 lưỡi câu buộc sẵn tiện dụng.

 Nhận khuyến mãi