Mồi câu cá dạng bột, Mồi câu cá Hùng Vương, Mồi câu Bảo Anh, Mồi câu phú thành

Mồi câu cá dạng bột

Thương hiệu







Đặc tính sản phẩm

Loại hình câu



Đặc tính mồi


 Nhận khuyến mãi